Build. Your. Money. Life. Wealth. Mindset.

SYM Premium Assets

VIP osobní manager, který o vás a vaše aktiva pečuje 24/7.

Klíčové výhody Premium assest

Naše jedinečnost, Vaše prosperita

Aktivní správa

Vhledem k tomu, že máme vlastní nástroje, které řídí náš portfolio manažer, můžeme pracovat s každým aktivem i každým trhem operativně. To nám umožňuje využívat v portfoliu správné rozložení aktiv, návaznosti a souvislosti mezi trhy a pohotově reagovat na změny na trzích. Držíme si tím určitou nezávislost na trendech jednotlivých trhů. Je velký rozdíl mezi správou majetku a pouhým sjednání pár investičních nástrojů a čekáním na jejich vývoj.

Jsme zaplaceni jen ze zisku

Nebereme si žádné vstupní ani roční poplatky. Jsme zaplaceni pouze částí ze zisku, který klientům vygenerujeme. To znamená, že nás klienti platí až v momentě, kdy jim reálně přineseme zisk. V Česku je to poměrně neobvyklý způsob správy majetku, protože pokud nebude mít klient ze spolupráce užitek, nebude nás vůbec platit. Stojíme si za tím, že je to nejférovější forma spolupráce. Dlouhodobý úspěch klienta je tak i naším úspěchem.

Key Account Manager

Klienti Premium Assets mají svého osobního Key Account Managera (KAM). Chceme klientům nabídnout něco, co zde neznají – pomoci jim ve finančním světě, ale také i v životě a byznysu. KAM je pro klienty styčný důstojník, za kterým stojí v rámci Holdingu tým expertů v různých oborech a jejích cílem je společně vyřešit téměř vše, co naši klienti potřebují. Jednoduše jako klient máte jedno telefonní číslo, na 1 člověka, na kterého se můžete vždy obrátit.

PRÉMIOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE VIP KLIENTY

Jak si vede naše premium portfolio v této době?

Každý má jiné potřeby a cíle, jedno máme ale společné. Chceme aby naše peníze rostly a vydělávaly. Toto portfolio není zaměřené na velké zisky, ale spíše pro ty, kteří hledají konstantní růst kapitálu. Těžko se nám portfolio srovnává, svým složením je unikátní a je tedy hodně odlišné od běžných nástrojů v ČR. Nicméně třeba v porovnání s celosvětovým akciovým indexem by vygenerovalo za toto období o 16 % větší zisk jen na akciích a dluhopisech, nebo nemovitostech.

41 %

celkové dosavadní zhodnocení

13,4 %

anualizované roční zhodnocení ⓘ

„Anualizované zhodnocení je zhodnocení, které by investice nesla každý rok očištěné o složený úrok, který tvoří většinu výnosu na dlouhém horizontu.“

*Poznámka – Jedná se o modelový vzor našeho premium portfolia. Minulý vývoj a výnosy nejsou zárukou budoucích.

Diverzifikace rizika je klíčová

Jak může vypadat složení premium portfolia?

Příklad rozložení našeho premium portfolia, jež je složené také z obchodovaných částí a není tedy tolik závislé na pohybu celých trhů. Aktiva jsou rozložena do částí, které se aktivně spravují a díky přímému přístupu máme mnohem větší možnosti, jak s portfoliem pracovat a umožňuje nám to aktivně a efektivně řídit všechny složky dle našich pravidel a strategie. Právě v této době je to jistou výhodou oproti portfoliím založených jen na akciích a dluhopisech.

*Poznámka – „Rozložení portfolia se může každý měsíc lišit. Jedná se o vzor.“

SYM PREMIUM ASSETS

Všichni jsme v životě hodně vytíženi a to, co nám vnáší „do duše“ klid, abychom mohli dále růst je stabilita, na které můžeme stavět. Dvojnásob to pak platí, pokud se to týče našich peněz. Z tohoto důvodu jsme se v Premium Assets rozhodli, že Key Account Manager (KAM) je člověk opravdu čistě pro klienta. Jeho jediným úkolem a účelem je být tu pro klienty a hledat pro ně řešení a pomáhat jim růst jak finančně, osobně, tak businessově. KAM je takový osobní konzultant, není to portfolio manažer ani investiční poradce. Nestará se o rozložení aktiv klienta osobně. Pro zajištění vysoké kvality služby stojí za KAMem tým specialistů, jejichž účelem je zajistit expertízu pro KAMa a dodání bezchybné služby klientovi.

Aktivní rebalancing

Naše portfolio je kontrolováno každý den. Velkou přidanou hodnotou je pohotovost reakce na události na trhu našeho Portfolio Managera. Pokud vidí nějaké riziko, nebo naopak příležitost na trzích může okamžitě zasáhnout a tím ochránit klientům jejich kapitál nebo zvýšit ziskovost jejich peněz.

Osobní asistent k dispozici 24/7

Cílem portfolia Premium Assets není slibovat astronomické zisky s velkou fluktuací, ale spíše konstantní růst. Portfolio je složeno tak, aby dlouhodobě dosahovalo zajímavých zisků s co nejmenšími výkyvy – cílem je držet stabilitu růstového potenciálu investice. Věříme, že konstantní výkon je pro naše klienty důležitější než horská dráha. V dlouhodobém horizontu potom díky složenému úročení dosahujeme krásných výsledků.

Vše na jednom místě

Key Account Manager (KAM) je pro vás velkou přidanou hodnotou, protože máte vše na jednom místě. Už není potřeba se dovolávat 5 lidem, abyste si něco zařídili, nebo našli vhodné řešení na to, co vás zrovna trápí. Stačí jedno telefonní číslo. KAM s klientem projde jeho situaci a najde řešení – s tím mu pomůže celý tým holdingu a partnerských společností. Navíc soukromí našich klientů je pro nás velmi zásadní. KAM je pro klienty spíše takový parťák v budování majetku a úspěchu.

Správa majetku není to jediné

Uvědomujeme si důležitost práce s majetkem a budování aktiv, a zároveň, že to není to jediné, co naši klienti řeší. Našim klientům přinášíme zároveň určitou pohodu do života a pomoc v běžných záležitostech ať už osobních, nebo firemních. Kromě růstu klientova kapitálu chceme také, aby se mu lépe dařilo v životě jako takovém. Naším cílem je prostředí, ve kterém se budou všichni zlepšovat a růst společně.

Kdo může být klientem Premium Assets?

Klientem Premium Assets se může stát kdokoliv, fyzická i právnická osoba, která chce nadstandardní službu pro budování svého majetku a svěří nám do správy minimálně 3 500 000 Kč.

Collect. Your. Profits.

Přihlášení do klientské sekce s aktuálními výsledky.